Kodex

Kodex Digital Legacy Cooperating Partner (dále jen DLCP) je souborem prohlášení, která spolupracující společnosti dodržují svým vstřícným přístupem. Jedná se o následující:

– Spolupracující společnost se zavazuje poskytovat součinost při získávání informací spojených s digitálním dědictvím.

– Spolupracující společnost se zavazuje k mlčenlivosti o poskytnutých informacích v plném rozsahu.

– Spolupracující společnost se zavazuje k maximalní otevřenosti při nakládání s digitálním obsahem.

Vytvoření sítě spolupracujících organizací má za účel umožnit získání informací po pozůstalé a dále snížit ekonomické dopady na udržování digitálních informací zemřelých osob.

Spolupracující společnosti jsou certifikovány prestižní značkou – Digital legacy cooperating partner. (viz. značka)

dig-leg-cooperating-partner